Direktor Lučić sa projektantima, revidentima i nadzorom: Neodgovorne čeka oduzimanje licenci

Direktor Uprave javnih radova, Boro Lučić održao je sastanak sa projektantima, revidentima i predstavnicima nadzora, u skladu sa instrukcijama sa sastanka sa ministrom finansija i socijalnog staranja, Milojkom Spajićem. U toku razgovora sa predstavnicima subjekata odgovornih za kvalitet izvođenja radova, predstavljena je odlučna namjera države da se sankcionišu greške, pokrenu postupci za oduzimanje licenci i slično, u cilju […]