Kuća maslina

Bar

Kuća maslina u Baru unaprijediće uslove za rad crnogorskih maslinara. Savremeni objekat biće atraktivan i za posjetioce, čime će postati dio turističke i kulturne ponude Bara i Crne Gore. Kuća maslina će ujedno biti središte raznih manifestacija, među kojima i tradicionalne Maslinijade.

Stepen realizovanosti
95%