Ministar Mitrović i direktor Lučić razgovarali sa predsjednikom Opštine Nikšić i predstavnicima EPCG

Ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ratko Mitrović, sa saradnicima, boravio je danas u radnoj posjeti Nikšiću, zajedno sa v.d. direktorom Uprave javnih radova, Borom Lučićem.


Na sastanku sa predsjednikom Opštine Nikšić, Markom Kovačevićem, razgovarano je o predstojećim izmjenama i dopunama PUP-a Nikšić, izgradnji reciklažnog centra kao i razvojnim projektima koje opština planira, posebno za razvoj održivog turizma.


Konstatovano je da je potrebno sagledati zahtjeve za dodatnim planiranjem sadržaja, kako su predložili iz Opštine, kako bi se isti razmotrili i eventualno uvrstili u izmjene i dopune PUP-a Nikšić koji je u toku. Posebno je naglašeno da je neophodno sagledati energetske potencijale Opštine Nikšić, kako bi, ukoliko bude opravdana energetska valorizacija, isti bili implementirati u PUP Nikšić.


Kada je u pitanju izgradnja regionalnog reciklažnog centra, o čemu je javnost već upoznata, na sastanku je konstatovano da Ministarstvo izrađuje Studiju izvodljivosti koja bi uskoro trebalo da bude završena, i koja će sadržati predloge lokacija za njegovu izgradnju, a nakon završenih procedura, pristupiće se raspisivanju tendera.


Ministru Mitroviću je predočeno i da Opština Nikšić ima mogućnost izgradnje fabrike za reciklažu guma, otpadnog ulja, plastike i medicinskog otpada.


Ministar Mitrović i direktor Lučić su, nakon sastanka sa rukovodstvom Opštine Nikšić, održali i sastanak u EPCG sa ciljem intenziviranja buduće saradnje u oblasti zelene energije.


Na sastanku je posebna tema bio projekat Solari 3000+. U skladu sa strateškim pravcima u oblasti razvoja zelene ekonomije, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je u prethodnom periodu u saradnji sa Elekroprivredom Crne Gore (EPCG), Fondom za zaštitu životne sredine-EKO FOND, Crnogorskim elektrodistributivnim sistemom-CEDIS, i drugim nadležnim organima započelo razvijanje projektne ideje u vezi sa realizacijom Projekta podrške građana Crne Gore pri kupovini i ugradnji foto naponskih panela snage do 10kW za individulne stambene objekte i ugradnje foto naponskih panela do 30kW za pravna lica i javne ustanove. Cilj projekta je, između ostalog, podsticaj razvoju zelene ekonomije, ali i zaštita životne sredine i smanjenje emisije CO2 i podizanje standarda domaćinstava i pravnih lica.


Planirano je da nosilac Projekta bude EPCG, koja će kroz projekat kreditirati domaćinstva u iznosu od 80% i sprovesti ostale aktivnosti koje se odnose na organizaciju i pružanje usluga ugradnje fotonaponskih panela zainteresovanim korisnicima, dok će se Vladi Crne Gore predložiti da preko Eko fonda subvencionira 20% ukupne vrijednosti kupovine i ugradnje panela svakom korisniku Projekta.

U toku su aktivnosti na pripremi javnih poziva za nabavku opreme i korisnike Projekta, dok je Javni poziv za finasiranje Projekta koji je objavio EPCG u fazi pregovora sa ponuđačima, odnosno potencijalnim kreditorima.


Kada je u pitanju izgradnja solarnih elektrana na lokaciji Briska gora, na sastanku je dogovoreno da EPCG dostavi Ministarstvu elaborat o mogućnostima priključenja planirane solarne elektrane na postojeću prenosnu mrežu, kako bi se, kroz eventualne izmjene i dopune planskih dokumenata stvorili potrebni uslovi za izgradnju objekata zelene energije.


MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA / UPRAVA JAVNIH RADOVA

Author

Uprava javnih radova

Leave a comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *