Žičara prema Đalovića pećini

Bijelo Polje

Žičara od Manastira Podvrh do ulaza u Đaloviću pećinu predstavlja jednu od atrakcija ovog kompleksa. Dvije gondole će trasu dugu oko 1,5 kilometara prelaziti za 5 minuta, tokom kojih će posjetioci uživati u ljepotama Đalovića klisure. Vrijednost investicije blizu 4 miliona eura.

Stepen realizovanosti
90%